Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim

Misja i wizja Poradni

MISJA PORADNI:


Peter F. Drucker w swojej znakomitej książce Zarządzanie w XXI wieku zauważa, że najlepiej pracują organizacje zatrudniające ochotników, bowiem motorem działania tych ostatnich jest realizacja pewnej jasno określonej misji. Misji, czyli posłannictwa — ważnego, odpowiedzialnego zadania do spełnienia.

Misją naszej Powiatowej Poradni w Stoku Lackim jest świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli szkół z terenu powiatu siedleckiego w oparciu o wartości humanistyczne wskazujące na godność i niepowtarzalność każdej osoby.

W codziennej pracy stosujemy następujące zasady:

  • każdy Klient jest dla nas najważniejszy
  • patrzymy i wybiegamy w przyszłość
  • kreatywnie myślimy o potrzebach Klienta
  • dostosowujemy formy i metody pracy do indywidualnych potrzeb Klienta

Stale poszerzamy swoją wiedzę i kompetencje, aby w profesjonalny sposób sprostać wymaganiom stawianym przez naszych Klientów. Dla realizacji naszej misji stale uzupełniamy i rozwijamy ofertę wielozakresowych usług, dostosowując ją do nowych wymagań społecznych, a nasi eksperci są gotowi pomóc naszym Klientom w realizacji ich potrzeb.

WIZJA PORADNI:


Ciągły rozwój zawodowy i osobisty pracowników Poradni ma na celu udzielanie najwyższej jakości pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu dzieciom i młodzieży z terenu powiatu siedleckiego oraz wspierania ich rodziców i nauczycieli w wychowaniu i kształceniu. Szczególnie istotnym aspektem działalności Poradni jest wspomaganie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży, tak by mogły pokonać ograniczenia i bariery wewnętrzne stanowiące przeszkody w harmonijnym rozwoju osobowości i prawidłowym funkcjonowaniu w świecie zewnętrznym. Naszym celem jest stać się placówką z profesjonalnym zapleczem w postaci metod diagnostycznych i sprzętu terapeutycznego, co pozwoli nam osiągnąć jak najwyższy poziom efektywności działania.

Ponadto planujemy stać się placówką efektywnie wspomagającą rodziców i nauczycieli w tworzeniu optymalnych warunków zapewniających wszechstronny rozwój dziecka w środowisku rodzinnym, instytucjonalnym i szerszym środowisku społecznym, a także kierowaniu środowiska wychowawczego i pokonywaniu barier w trudnej sztuce jaką jest wychowanie. W tym celu stale rozszerzamy współpracę z rodzicami, placówkami oświatowymi i innymi na rzecz dziecka i jego rodziny, a także organizacjami pozarządowymi.

Kadra pedagogiczna ustawicznie doskonali posiadane umiejętności i kwalifikacje zawodowe celem osiągnięcia jak najwyższego profesjonalizmu w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Poradnia posiada specjalistów w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą niedowidzącą, niedosłyszącą, z autyzmem oraz w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, doradztwa zawodowego i terapii rodzinnej.

Natomiast w zakresie wartości społecznych chcielibyśmy, aby nasze firma była miejscem, gdzie ludzie chcą i potrafią pracować, a w szczególności:

  • czują się dobrze i bezpiecznie
  • są życzliwi wobec siebie
  • mają poczucie, że są jednym zespołem
  • są lojalni wobec firmy i mają poczucie, że firma jest lojalna wobec nich
  • mają potrzebę i możliwość ciągłego doskonalenia siebie i swojej pracy
  • wykonują swoją pracę najlepiej jak umieją i czynią to z wewnętrznej potrzeby
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,