Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim

Kadra

Dyrektor poradni:

 •  
Mirosław Bieniek - pedagog, doradztwo zawodowe

Lekarz neurolog:

 •  
Anna Witkowska

Psycholodzy:

 •  
Edyta Czapska-Komar - psycholog społeczny, specjalista w zakresie terapii rodzin, trener videotreningu komunikacji, kurs terapii psychodynamicznej i systemowej terapii rodzin
 •  
Joanna Stachowicz - terapeuta poznawczo-behawioralny, specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej, specjalista w zakresie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, coach
 •  
Ewa Przesmycka - specjalista do spraw terapii rodzin, uzależnień, terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży
 •  
Anita Knyt-Skwira - certyfikowany trener ART, specjalista w zakresie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu
 •  
Aneta Szymańska - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, teraputa metody Warnkego, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne (I stopień), trener pomocniczy ART, ukończone roczne szkolenie terapii poznawczo-beahowiaralnej zaburzeń u dzieci i młodzieży, specjalista terapii pedagogicznej, terapii ręki
 •  
Anna Tosińska - psycholog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta. Ukończony II stopień kursu z zakresu Kinezjologii, edukacja wg dr. Paula Dennisona oraz kurs SZKOŁY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Pedagodzy:

 •  
Iwona Polańska - terapeuta integracji sensorycznej, surdopedagog, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, specjalista w zakresie diagnozy i terapii funkcji wzrokowych, uprawnienia do pracy metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, masaż Shantala, terapia neurotaktylna, terapia ręki
 •  
Dorota Jezierska - tyflopedagog, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, terapeuta integracji sensorycznej, masaż Shantala
 •  
Milena Rurarz - pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, masaż Shantala
 •  
Marzena Żuk - oligofrenopedagog, trener umiejętności poznawczych, specjalista w zakresie terapii sensomotorycznego widzenia
 •  
Iwona Ostas - terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, masaż Shantala
 •  
Piotr Grzegorek - doradca zawodowy

Logopedzi:

 •  
Katarzyna Moszyńska - pedagog, neurologopeda, terapeuta terapii psychomotorycznej, masaż Shantala
 •  
Iwona Radomyska - surdologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta terapii psychomotorycznej
 •  
Małgorzata Korporowicz - logopeda, fonoaudiolog
 •  
Marzena Nasiłowska - neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej
 •  
Małgorzata Serzysko-Zdanowska - neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej

  Rehabilitanci:

  •  
  Agnieszka Celińska - terapia taktylna

  Pracownicy administracyjni:

  •  
  Barbara Kruk - główna księgowa
  •  
  Agata Olszewska
  •  
  Dorota Guziakiewicz
  •  
  Marzena Gustołek

  Pracownicy obsługi:

  •  
  Małgorzata Mazur    

  kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,