Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim

Kadra

Dyrektor poradni:

 •  
p.o Dyrektora Izabela Mydlak

Lekarz neurolog:

 •  
Anna Witkowska

Lekarz psychiatra:

 •  
Kamila Ługowska

Psycholodzy:

 •  
Edyta Czapska-Komar - psycholog społeczny, specjalista w zakresie terapii rodzin, trener videotreningu komunikacji, kurs terapii psychodynamicznej i systemowej terapii rodzin
 •  
Joanna Stachowicz - terapeuta poznawczo-behawioralny, specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej, specjalista w zakresie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, coach
 •  
Ewa Przesmycka - specjalista do spraw terapii rodzin, uzależnień, terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży
 •  
Anna Tosińska- psycholog społeczny, socjoterapeuta, oligofrenopedagog, trener TUS, szkolenie terapii poznawczo- behawioralnej, szkolenie I stopnia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
 •  
Klaudia Matłacz - psycholog, w trakcie zdobywania kwalifikacji z zakresu pedagogiki i oligofrenopedagogiki, kurs diagnozy różnicowej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 •  
Karolina Adrianek-Grochowska - psycholog kliniczny, specjalista w zakresie terapii w nurcie integracyjnym, trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

Pedagodzy:

 •  
Iwona Polańska - terapeuta integracji sensorycznej, surdopedagog, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, specjalista w zakresie diagnozy i terapii funkcji wzrokowych, uprawnienia do pracy metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, masaż Shantala, terapia neurotaktylna, terapia ręki
 •  
Dorota Jezierska - tyflopedagog, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, terapeuta integracji sensorycznej, masaż Shantala
 •  
Milena Rurarz - pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, masaż Shantala
 •  
Marzena Żuk - oligofrenopedagog, trener umiejętności poznawczych, specjalista w zakresie terapii sensomotorycznego widzenia
 •  
Iwona Ostas - terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, masaż Shantala
 •  
Piotr Grzegorek - doradca zawodowy
 •  
Izabela Mydlak - pedagog, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, oligofrenopedagog

Logopedzi:

 •  
Katarzyna Moszyńska - pedagog, neurologopeda, terapeuta terapii psychomotorycznej, masaż Shantala
 •  
Iwona Radomyska - surdologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta terapii psychomotorycznej
 •  
Małgorzata Korporowicz - logopeda, fonoaudiolog
 •  
Marzena Nasiłowska - neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej

  Rehabilitanci:

  •  
  Agnieszka Celińska - terapia taktylna

  Pracownicy administracyjni:

  •  
  Elżbieta Pachecka - główna księgowa
  •  
  Agata Olszewska
  •  
  Dorota Guziakiewicz
  •  
  Marzena Gustołek

  Pracownicy obsługi:

  •  
  Małgorzata Mazur 



   

  kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,