Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim

Druki do pobrania

 1. Wniosek o przeprowadzenie badań / konsultacji - PDF
 2. Klauzula zgody na telefon - PDF
 3. Wniosek o wydanie orzeczenia - PDF
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia lub dziecka (załącznik do wniosku o wydanie orzeczenia) - PDF
 5. Wniosek o zakwalifikowanie dziecka do udziału w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - PDF
 6. Opinia szkoły o uczniu - PDF   DOCX
 7. Wniosek o wydanie opinii o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia - PDF
 8. Zaświadczenie lekarskie do wydania opinii o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia - PDF
 9. Wniosek dyrektora o powtórne przebadanie ucznia w PPP-P w Stoku Lackim - PDF   DOCX
 10. Prośba o oddelegowanie pracownika poradni - PDF
 11. Scenariusz zajęć reintegracyjnych dla klas I - III - DOCX
 12. Scenariusz zajęć reintegracyjnych dla klas IV-VIII - DOC
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,