Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim

Aktualności

Narada dyrektorów 2022

Dnia 5 października 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach odbyło się  spotkanie przedstawicieli Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim z dyrektorami szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu siedleckiego. W spotkaniu z ramienia Kuratorium Oświaty uczestniczyła wizytator Pani Mariola Ziętara. Starostwo Powiatowe reprezentowała wicestarosta Pani Małgorzata Cepek oraz inspektor Wydziału Rozwoju Pan Tomasz Płatkowski.

Podczas spotkania Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Pan Mirosław Bieniek zaprezentował sprawozdanie z działalności Poradni za I półrocze 2022r. Pracownikami Poradni oddelegowanymi w ramach tego spotkania były m.in.: psycholodzy: Pani Edyta Czapska – Komar oraz Pani Joanna Stachowicz, pedagodzy: Pani Dorota Jezierska, Pani Iwona Ostas oraz neurologopeda Pani Marzena Nasiłowska.

Specjaliści Poradni przedstawiali niezbędne informacje dotyczące: m.in.: wyjazdów w teren - oddelegowań pracowników Poradni na wniosek danej szkoły czy procedur wydawania opinii i orzeczeń, jak również dokumentacji medycznej z tym związanej. Przedstawiona została także pełna oferta Poradni dotycząca zajęć indywidualnych jak i grupowych  dla dzieci z terenu powiatu siedleckiego, możliwości zakupu nowego międzynarodowego narzędzia diagnostycznego -  ADOS-2 pozwalającego zbadać stopień nasilenia cech spektrum autyzmu. Ponadto omówiono różne aspekty związane z diagnozowaniem dzieci pod kątem dysleksji, dysgrafii i dysortografii. Na koniec spotkania poruszone zostały kwestie dotyczące afazji, rozpoznawania uczniów z afazją oraz szkoleniem dla nauczycieli związanym z w/w tematyką oraz organizacji prelekcji dla rodziców na terenie szkół dotyczącej „ Cyfryzacji dzieci i jej wpływ na rozwój poznawczy i mowy”. Ostatecznym punktem spotkania były indywidualne pytania  dyrektorów szkół skierowane do specjalistów Powiatowej Poradni.

Serdecznie dziękujemy dyrektorom szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu siedleckiego oraz wszystkim gościom za przybycie i uczestnictwo w spotkaniu.

<< Wróć do poprzedniej strony

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,