Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim

Aktualności

Scenariusze zajęć reintegracyjnych

  Szanowni Państwo Dyrektorzy

          W związku z otrzymanym pismem KOG.552.184.2021.KM z dnia  18.05.2021r. z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie dotyczącym  „Harmonogramu działań w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego po powrocie do szkół” ETAP PIERWSZY informuję, że w naszej Poradni powołano dwa zespoły, które opracowały scenariusze zajęć reintegracyjnych dla klas I -  III i IV – VIII które mogą być wykorzystane przez nauczycieli – wychowawców oraz pedagogów zatrudnionych w Państwa szkołach. W/w scenariusze zostaną przesłane do szkół e-mail w terminie do 24.05.2021r.

          Jednocześnie  informuję, że w/w scenariusze dodatkowo zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej Poradni w zakładce  - Druki do pobrania – Scenariusz zajęć reintegracyjnych.

<< Wróć do poprzedniej strony

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,