Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim

Aktualności

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin w Powiecie Siedleckim

Na podstawie porozumienia zawartego 22 listopada 2017 r. pomiędzy Dariuszem Stopą, Starostą Siedleckim, a Ministerstwem Edukacji Narodowej, Powiat Siedlecki realizuje w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zadanie w zakresie prowadzenia wiodącego ośrodkakoordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu w latach 2017-2021.

Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim, ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce.

Do zadań Poradni, jako wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, należy:

  • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
  • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
  • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
  • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

b) prowadzenie akcji informacyjnych,

c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Ośrodek może udzielać kompleksowej pomocy dzieciom i ich rodzinom od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia).

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z powyższych form wsparcia prosimy o kontakt bezpośrednio z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Stoku Lackim pod numerami telefonów: (025) 633-08-60, (025) 631-60-45 oraz tel./fax (025) 631-41-21 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: poradnia_pp@vp.pl.

Zadanie polegające na zapewnieniu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu jest finansowane ze środków budżetu państwa.

<< Wróć do poprzedniej strony

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,