Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim

Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej

      25 października 2023 roku w Zespole Szkół Muzycznych w Siedlcach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych i nagród przyznanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wśród odznaczonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania znaleźli się pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim: Pani  Aneta Szymańska, Pani Barbara Kruk, Pani Dorota Guziakiewicz.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Spotkanie dyrektorów 2023

   Dnia 28 września 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach odbyło się  spotkanie przedstawicieli Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim z dyrektorami szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu siedleckiego. W spotkaniu z ramienia Starostwo Powiatowego uczestniczyła Pani inspektor Anna Kaleta z Referatu d/s Oświaty i Zdrowia.

   Podczas spotkania Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Pan Mirosław Bieniek zaprezentował sprawozdanie z działalności Poradni za I półrocze 2023r. Pracownicy Poradni uczestniczący w spotkaniu  to m.in.: psycholog -  Pani Edyta Czapska – Komar, pedagog/ terapeuta integracji sensorycznej - Pani Iwona Polańska, oraz logopeda  - Pani Iwona Radomyska.

   Specjaliści Poradni przedstawiali niezbędne informacje dotyczące: m.in.: wyjazdów w teren - oddelegowań pracowników Poradni na wniosek danej szkoły czy procedur wydawania opinii i orzeczeń, jak również dokumentacji medycznej z tym związanej. Przedstawiona została także pełna oferta Poradni dotycząca zajęć indywidualnych jak i grupowych  dla dzieci z terenu powiatu siedleckiego. Ponadto omówiono różne aspekty związane z diagnozowaniem dzieci pod kątem dysleksji, dysgrafii i dysortografii. Na koniec spotkania dyrektorzy szkół zgłaszali swoje wnioski w ramach dalszej współpracy z Poradnią.

   Serdecznie dziękujemy dyrektorom szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu siedleckiego oraz wszystkim gościom za przybycie i uczestnictwo w spotkaniu.

Zaproszenie

Awans zawodowy

          W Starostwie Powiatowym w Siedlcach w dniu 24 sierpnia 2023r. Wicestarosta Siedlecki Pani Małgorzata Cepek wręczyła akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla naszej koleżanki Anny Tosińskiej. Przy wręczeniu aktu nastąpiło również uroczyste złożenie ślubowania. W wydarzeniu wzięli udział również: Pani Anna Hołownia – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim, Pan Mirosław Bieniek – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim oraz Kierownik Wydziału Rozwoju w Starostwie Powiatowym Pani Joanna Łęczycka.

    Gratulujemy uzyskanego stopnia awansu i życzymy dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Nabór na stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy: PEDAGOG w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim - ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Dzień Dziecka

   W dniu 01.06.2023r. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stoku Lackim wzięła udział w obchodach Dnia Dziecka w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach organizowanego przez Starostę Siedleckiego Karola Tchórzewskiego. Dzieci chętnie brały udział we wspólnych zabawach pod opieką pracowników Poradni: pani Mileny Rurarz i pani Iwony Radomyskiej. Wykonywały prace plastyczne „Moje wymarzone wakacje”, pokonywały sprawnościowy tor sensoryczny, mogły sprawdzić swoją równowagę, koordynację wzrokowo – ruchową. Dla każdego dziecka za aktywne uczestnictwo w zabawach i konkursach przewidziany był drobny upominek.

Rozszerzenie oferty poradni

Miło nam poinformować, że w bieżącym roku szkolnym poszerzyliśmy ofertę poradni o prelekcje dotyczące wpływu nadmiernej cyfryzacji dzieci na ich rozwój mowy, intelektualny, emocjonalny i społeczny. Spotkania prowadzone były przez specjalistę neuropsychologii Joannę Stachowicz oraz neurologopedę Marzenę Nasiłowską.  Prelekcje były adresowane do rodziców dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli znajdujących się na terenie powiatu siedleckiego. W trakcie tych spotkań omawiane były zagadnienia związane z profilaktyką uzależnień oraz skutków używania wysokiej technologii przez dzieci w wieku przedszkolnym. Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony żłobków, przedszkoli oraz rodziców. Informujemy jednocześnie, że placówki zainteresowane powyższą tematyką mogą nadal zgłaszać swoje zapotrzebowania do sekretariatu poradni. Dziękujemy za dotychczasową aktywność i zapraszamy do dalszej współpracy.

Narada dyrektorów 2022

Dnia 5 października 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach odbyło się  spotkanie przedstawicieli Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim z dyrektorami szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu siedleckiego. W spotkaniu z ramienia Kuratorium Oświaty uczestniczyła wizytator Pani Mariola Ziętara. Starostwo Powiatowe reprezentowała wicestarosta Pani Małgorzata Cepek oraz inspektor Wydziału Rozwoju Pan Tomasz Płatkowski.

Podczas spotkania Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Pan Mirosław Bieniek zaprezentował sprawozdanie z działalności Poradni za I półrocze 2022r. Pracownikami Poradni oddelegowanymi w ramach tego spotkania były m.in.: psycholodzy: Pani Edyta Czapska – Komar oraz Pani Joanna Stachowicz, pedagodzy: Pani Dorota Jezierska, Pani Iwona Ostas oraz neurologopeda Pani Marzena Nasiłowska.

Specjaliści Poradni przedstawiali niezbędne informacje dotyczące: m.in.: wyjazdów w teren - oddelegowań pracowników Poradni na wniosek danej szkoły czy procedur wydawania opinii i orzeczeń, jak również dokumentacji medycznej z tym związanej. Przedstawiona została także pełna oferta Poradni dotycząca zajęć indywidualnych jak i grupowych  dla dzieci z terenu powiatu siedleckiego, możliwości zakupu nowego międzynarodowego narzędzia diagnostycznego -  ADOS-2 pozwalającego zbadać stopień nasilenia cech spektrum autyzmu. Ponadto omówiono różne aspekty związane z diagnozowaniem dzieci pod kątem dysleksji, dysgrafii i dysortografii. Na koniec spotkania poruszone zostały kwestie dotyczące afazji, rozpoznawania uczniów z afazją oraz szkoleniem dla nauczycieli związanym z w/w tematyką oraz organizacji prelekcji dla rodziców na terenie szkół dotyczącej „ Cyfryzacji dzieci i jej wpływ na rozwój poznawczy i mowy”. Ostatecznym punktem spotkania były indywidualne pytania  dyrektorów szkół skierowane do specjalistów Powiatowej Poradni.

Serdecznie dziękujemy dyrektorom szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu siedleckiego oraz wszystkim gościom za przybycie i uczestnictwo w spotkaniu.

1 2 3 4 5 6 ... 8 >
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,