Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim

Aktualności

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin w Powiecie Siedleckim

Na podstawie porozumienia zawartego 22 listopada 2017 r. pomiędzy Dariuszem Stopą, Starostą Siedleckim, a Ministerstwem Edukacji Narodowej, Powiat Siedlecki realizuje w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zadanie w zakresie prowadzenia wiodącego ośrodkakoordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu w latach 2017-2021.

Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim, ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce.

Do zadań Poradni, jako wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, należy:

  • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
  • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
  • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
  • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

b) prowadzenie akcji informacyjnych,

c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Ośrodek może udzielać kompleksowej pomocy dzieciom i ich rodzinom od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia).

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z powyższych form wsparcia prosimy o kontakt bezpośrednio z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Stoku Lackim pod numerami telefonów: (025) 633-08-60, (025) 631-60-45 oraz tel./fax (025) 631-41-21 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: poradnia_pp@vp.pl.

Zadanie polegające na zapewnieniu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu jest finansowane ze środków budżetu państwa.

Dzień Edukacji Narodowej

26 października 2017 roku odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych i nagród przyznanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wśród odznaczonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania znaleźli się pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim: p. Katarzyna Moszyńska, p. Beata Woźniak, p. Dorota Jezierska i p. Iwona Polańska. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Konferencja dla dyrektorów

Dnia 4 października odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół z terenu powiatu siedleckiego. Oficjalną część spotkania rozpoczął Pan Starosta Dariusz Stopa. Naszą Poradnię reprezentował Pan Dyrektor Mirosław Bieniek oraz psycholodzy Poradni. Przybyło czterdziestu dyrektorów placówek z terenu siedleckiego. Na spotkaniu poruszono szeroki zakres zmian w prawie oświatowym, jakie nastąpiły wskutek reformy edukacji a w szczególności dotyczących pracy szkół oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Dzień Dziecka

Dnia 2 czerwca 2017 roku w Domu Pracy twórczej w Chlewiskach odbył się zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Siedlcach Dzień Dziecka. W tym ważnym dla dzieci wydarzeniu wzięła udział Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Stoku Lackim. Pracownice poradni - Iwona Radomyska i Marzena Nasiłowska przygotowały stoisko z atrakcjami plastycznymi. Dzieci chętnie malowały, rysowały, wylepiały z plasteliny oraz składały origami.

Trening Pewności Siebie – warsztaty grupowe

Miło nam poinformować Państwa, iż w roku szkolnym 2016/2017 oferta poradni wzbogaciła się o nowe warsztaty grupowe pod nazwą „Trening Pewności Siebie”. Spotkania adresowane są do uczniów od klasy czwartej szkoły podstawowej do ostatniej klasy gimnazjum. Program warsztatów zakłada wsparcie i rozwijanie umiejętności radzenia sobie z przemocą słowną i fizyczną, jakiej doznają dzieci w grupie rówieśniczej na terenie szkoły (tzw. ofiar przemocy). Warsztaty prowadzą: psycholog Joanna Stachowicz oraz pedagog Marzena Żuk. Zapisy na warsztaty prowadzone są w sekretariacie poradni. Serdecznie zapraszamy!

 

Warsztaty dla rodziców - część 1

W styczniu 2016 roku odbyły się warsztaty dla rodziców prowadzone przez Iwonę Polańską na temat wczesnego wykrywania zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Warszaty dla rodziców - część 2

W marcu 2016 roku zostały przeprowadzone wasztaty dla rodziców przez Panią Katarzynę Moszyńską na temat rozwoju ruchowego dziecka z wykorzystaniem metody psychomotoryki.


 

Warsztaty dla rodziców - część 3

W listopadzie 2016 roku odbyła się kolejna edycja warsztatów dla rodziców prowadzonych przez Iwonę Polańską na temat wspomagania rozwoju ruchowego dziecka od urodzenia do 3 roku życia.

< 1 ... 3 4 5 6 7 8 >
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,