Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim

Aktualności

Orzeczenie a zindywidualizowana ścieżka kształcenia - różnice

Artykuł na ten temat dostępny - tutaj

Konsultacje dla rodziców

   Od września 2018r. wprowadzone zostały w Poradni konsultacje wstępne dla rodziców. Konsultacja ma na celu określić jakie kroki diagnostyczne należy podjąć. Psycholog po przeprowadzeniu pogłębionego wywiadu będzie w stanie ocenić, jakie działania diagnostyczne lub terapeutyczne powinny zostać podjęte. Jeżeli rodzic zauważa u swojego dziecka trudności a dziecko nigdy wcześniej nie było w naszej Poradni diagnozowane taka konsultacja jest obligatoryjna. Zapraszamy na taką konsultację  rodziców bez dziecka.

Dyżur psychologów

Dyżur psychologów : codziennie od 12.30 do 13.30
poniedziałek: Joanna Stachowicz
wtorek: Anita Knyt-Skwira
środa: Edyta Czapska-Komar
czwartek: Edyta Czapska-Komar
piątek: Ewa Przesmycka

Dyżur psychologów odbywa się w Stoku Lackim. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem   511467943. Psycholodzy będą udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego oraz obowiązujących przepisów prawa oświatowego i procedur diagnostycznych obowiązujących w naszej Poradni.  Informujemy również, iż nie jest to czas przeznaczony na indywidualne konsultacje z dzieckiem. W celu ustalenia terminu konsultacji dla dziecka należy zgłosić się do sekretariatu Poradni.

Dzień Dziecka

W dniu 8 czerwca 2018r. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim brała udział w obchodach Dnia Dziecka w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach organizowane przez Starostę Siedleckiego Dariusza Stopę.

Pracownicy Poradni zapraszali dzieci do zabaw i ćwiczeń prorozwojowych. Uczestnicy mogli pokonać sprawnościowy tor sensoryczny, jak również poznać techniki składania orgiami. Dużą radość sprawiło dzieciom wylepianie na tekturowych talerzach optymistyczne obrazki - domki, przyrodę, morze i słońce.

Dzieci, które uczestniczyły w zabawach podczas festynu otrzymały drobne upominki.

Placówki, na terenie powiatu siedleckiego, w których można realizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 1. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stoku Lackim ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce, (jako wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu w latach 2017 – 2021 w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem” na podstawie porozumienia  Nr MEN/2017/DWKI/1632 z dnia 22 listopada 2017r.), punkt konsultacyjny w Siedlcach, ul. 10 Lutego 63.
 2. Przedszkole w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym w Stoku Lackim, ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce.
 3. Gminne Przedszkole w Zbuczynie, ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn.
 4.  Przedszkole Samorządowe w Wodyniach, ul. Siedlecka 7, 08-117 Wodynie.
 5. Publiczne Przedszkole w Żelkowie Kolonia, ul. Siedlecka 202, 08-110 Siedlce.
 6. Publiczne Przedszkole w Strzale, ul. Sokołowska 1, 08-110 Siedlce.
 7. Niepubliczne Przedszkole „ Biedroneczka”, Domanice 36, 08-113 Domanice.
 8. Zespół Oświatowy –Wychowawczy w Białkach – Przedszkole, ul. Diamentowa 1, 08-110 Siedlce.
 9. Gminne Przedszkole w Zespole Oświatowym w Mokobodach, ul. Wiatraczna 14, 08-124 Mokobody.
 10. Niepubliczne Przedszkole „ Akademia Przedszkolaka”, ul. Siedlecka 70, 08-130 Kotuń.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin w Powiecie Siedleckim

Na podstawie porozumienia zawartego 22 listopada 2017 r. pomiędzy Dariuszem Stopą, Starostą Siedleckim, a Ministerstwem Edukacji Narodowej, Powiat Siedlecki realizuje w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zadanie w zakresie prowadzenia wiodącego ośrodkakoordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu w latach 2017-2021.

Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim, ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce.

Do zadań Poradni, jako wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, należy:

 • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
 • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

b) prowadzenie akcji informacyjnych,

c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Ośrodek może udzielać kompleksowej pomocy dzieciom i ich rodzinom od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia).

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z powyższych form wsparcia prosimy o kontakt bezpośrednio z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Stoku Lackim pod numerami telefonów: (025) 633-08-60, (025) 631-60-45 oraz tel./fax (025) 631-41-21 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: poradnia_pp@vp.pl.

Zadanie polegające na zapewnieniu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu jest finansowane ze środków budżetu państwa.

Dzień Edukacji Narodowej

26 października 2017 roku odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych i nagród przyznanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wśród odznaczonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania znaleźli się pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim: p. Katarzyna Moszyńska, p. Beata Woźniak, p. Dorota Jezierska i p. Iwona Polańska. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Konferencja dla dyrektorów

Dnia 4 października odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół z terenu powiatu siedleckiego. Oficjalną część spotkania rozpoczął Pan Starosta Dariusz Stopa. Naszą Poradnię reprezentował Pan Dyrektor Mirosław Bieniek oraz psycholodzy Poradni. Przybyło czterdziestu dyrektorów placówek z terenu siedleckiego. Na spotkaniu poruszono szeroki zakres zmian w prawie oświatowym, jakie nastąpiły wskutek reformy edukacji a w szczególności dotyczących pracy szkół oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

< 1 ... 3 4 5 6 7 8 >
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,