Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim

Aktualności

Sprawozdanie finansowe

Informujemy, iż sprawozdanie finansowe za rok 2018 sporządzone przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Stoku Lackim zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.  LINK DO SPRAWOZDANIA

Socjoterapia

Socjoterapia – metoda leczenia zaburzeń zachowania i niektórych zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży w toku spotkań grupowych. Proces socjoterapeutyczny zaliczany jest do procesów korekcyjnych i leczniczych, ukierunkowanych na eliminowanie lub zmniejszanie deficytów społeczno- emocjonalnych.

Osoby prowadzące:

Anna Tosińska

Marzena Żuk

Medale dla pracowników Poradni

Dzień Edukacji Narodowej w Siedlcach odbył się 18 października w Zespole Szkół Muzycznych w Siedlcach. Uhonorowanym – nauczycielom i pracownikom oświaty – wręczono odznaczenia państwowe, w tym 81 Medali Komisji Edukacji Narodowej. Wśród odznaczonych znalazły się nasze koleżanki z Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim: Marzena Nasiłowska –logopeda, Marzena Żuk- pedagog oraz Joanna Stachowicz – psycholog. Serdecznie gratulujemy!

 

Spotkanie pracowników poradni z dyrektorami szkół powiatu siedleckiego

27 września 2018r. o godz. 12.00 odbyło się po raz kolejny spotkanie pracowników poradni z dyrektorami szkół powiatu siedleckiego. Jako pierwszy głos zabrał starosta siedlecki Dariusz Stopa, który powitał zebranych oraz podkreślił dobrą współpracę poradni z innymi jednostkami. Na zebraniu obecny był również Pan Stanisław Biardzki - kierownik Wydziału Spraw Społecznych, który zwrócił uwagę na potrzebę uaktualnienia spisu stowarzyszeń działających przy szkołach. 

Głównymi tematami spotkania były:

 1.  Zmiany w prawie oświatowym
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na terenie szkół
 3. Oferta zajęć dla dzieci organizowanych na terenie poradni

Zajęcia z terapii ręki i sensoplastyki w roku szkolnym 2018/2019

Zajęcia przeznaczone są głównie dla dzieci w wieku 4-8lat z problemami:

 • w zakresie dużej i małej motoryki;
 • manualnymi;
 • grafomotorycznymi.

Cele zajęć:

 • usprawnianie koordynacji ruchowej;
 • podnoszenie jakości chwytu i czynności manipulacyjnych;
 • stymulacja zmysłu węchu, wzroku, dotyku, słuchu, smaku;
 • poszerzanie zakresu słownictwa;
 • wzmacnianie pewności siebie oraz poczucia bezpieczeństwa;
 • rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia;
 • wpływanie na rozwój mowy;
 • kształtowanie orientacji w przestrzeni.

Podczas zajęć pracujemy także metodą – Sensoplastyki czyli Plastyki Sensorycznej stymulującej zmysły. Wykorzystujemy produkty spożywcze i naturalne barwniki.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach.  Rodzice otrzymują wskazówki do pracy z dziećmi w domu.

Osoby prowadzące:

Iwona Radomyska

Dorota Jezierska

Orzeczenie a zindywidualizowana ścieżka kształcenia - różnice

Artykuł na ten temat dostępny - tutaj

Konsultacje dla rodziców

   Od września 2018r. wprowadzone zostały w Poradni konsultacje wstępne dla rodziców. Konsultacja ma na celu określić jakie kroki diagnostyczne należy podjąć. Psycholog po przeprowadzeniu pogłębionego wywiadu będzie w stanie ocenić, jakie działania diagnostyczne lub terapeutyczne powinny zostać podjęte. Jeżeli rodzic zauważa u swojego dziecka trudności a dziecko nigdy wcześniej nie było w naszej Poradni diagnozowane taka konsultacja jest obligatoryjna. Zapraszamy na taką konsultację  rodziców bez dziecka.

Dyżur psychologów

Dyżur psychologów : codziennie od 12.30 do 13.30
poniedziałek: Joanna Stachowicz
wtorek: Anita Knyt-Skwira
środa: Edyta Czapska-Komar
czwartek: Edyta Czapska-Komar
piątek: Ewa Przesmycka

Dyżur psychologów odbywa się w Stoku Lackim. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem   511467943. Psycholodzy będą udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego oraz obowiązujących przepisów prawa oświatowego i procedur diagnostycznych obowiązujących w naszej Poradni.  Informujemy również, iż nie jest to czas przeznaczony na indywidualne konsultacje z dzieckiem. W celu ustalenia terminu konsultacji dla dziecka należy zgłosić się do sekretariatu Poradni.

< 1 ... 3 4 5 6 7 8 >
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,