Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim

Aktualności

Dzień Dziecka

Dnia 31 maja 2019 r. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim aktywnie uczestniczyła w obchodach Dnia Dziecka w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach organizowanego przez Starostę Siedleckiego Karola Tchórzewskiego. Dzieci zaproszone były do wspólnych zabaw, ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz prac plastycznych. Mogły pokonać sprawnościowy tor sensoryczny, sprawdzić swoją równowagę, koordynację ruchową, jak również namalować farbami letni pejzaż oraz wykleić rysunek ze swoimi wymarzonymi wakacjami pod opieką pracowników Poradni. Za aktywne uczestniczenie w zabawach podczas festynu dzieci otrzymały drobne upominki.

Sprawozdanie finansowe

Informujemy, iż sprawozdanie finansowe za rok 2018 sporządzone przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Stoku Lackim zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.  LINK DO SPRAWOZDANIA

Socjoterapia

Socjoterapia – metoda leczenia zaburzeń zachowania i niektórych zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży w toku spotkań grupowych. Proces socjoterapeutyczny zaliczany jest do procesów korekcyjnych i leczniczych, ukierunkowanych na eliminowanie lub zmniejszanie deficytów społeczno- emocjonalnych.

Osoby prowadzące:

Anna Tosińska

Marzena Żuk

Medale dla pracowników Poradni

Dzień Edukacji Narodowej w Siedlcach odbył się 18 października w Zespole Szkół Muzycznych w Siedlcach. Uhonorowanym – nauczycielom i pracownikom oświaty – wręczono odznaczenia państwowe, w tym 81 Medali Komisji Edukacji Narodowej. Wśród odznaczonych znalazły się nasze koleżanki z Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim: Marzena Nasiłowska –logopeda, Marzena Żuk- pedagog oraz Joanna Stachowicz – psycholog. Serdecznie gratulujemy!

 

Spotkanie pracowników poradni z dyrektorami szkół powiatu siedleckiego

27 września 2018r. o godz. 12.00 odbyło się po raz kolejny spotkanie pracowników poradni z dyrektorami szkół powiatu siedleckiego. Jako pierwszy głos zabrał starosta siedlecki Dariusz Stopa, który powitał zebranych oraz podkreślił dobrą współpracę poradni z innymi jednostkami. Na zebraniu obecny był również Pan Stanisław Biardzki - kierownik Wydziału Spraw Społecznych, który zwrócił uwagę na potrzebę uaktualnienia spisu stowarzyszeń działających przy szkołach. 

Głównymi tematami spotkania były:

 1.  Zmiany w prawie oświatowym
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na terenie szkół
 3. Oferta zajęć dla dzieci organizowanych na terenie poradni

Zajęcia z terapii ręki i sensoplastyki w roku szkolnym 2018/2019

Zajęcia przeznaczone są głównie dla dzieci w wieku 4-8lat z problemami:

 • w zakresie dużej i małej motoryki;
 • manualnymi;
 • grafomotorycznymi.

Cele zajęć:

 • usprawnianie koordynacji ruchowej;
 • podnoszenie jakości chwytu i czynności manipulacyjnych;
 • stymulacja zmysłu węchu, wzroku, dotyku, słuchu, smaku;
 • poszerzanie zakresu słownictwa;
 • wzmacnianie pewności siebie oraz poczucia bezpieczeństwa;
 • rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia;
 • wpływanie na rozwój mowy;
 • kształtowanie orientacji w przestrzeni.

Podczas zajęć pracujemy także metodą – Sensoplastyki czyli Plastyki Sensorycznej stymulującej zmysły. Wykorzystujemy produkty spożywcze i naturalne barwniki.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach.  Rodzice otrzymują wskazówki do pracy z dziećmi w domu.

Osoby prowadzące:

Iwona Radomyska

Dorota Jezierska

Orzeczenie a zindywidualizowana ścieżka kształcenia - różnice

Artykuł na ten temat dostępny - tutaj

Konsultacje dla rodziców

   Od września 2018r. wprowadzone zostały w Poradni konsultacje wstępne dla rodziców. Konsultacja ma na celu określić jakie kroki diagnostyczne należy podjąć. Psycholog po przeprowadzeniu pogłębionego wywiadu będzie w stanie ocenić, jakie działania diagnostyczne lub terapeutyczne powinny zostać podjęte. Jeżeli rodzic zauważa u swojego dziecka trudności a dziecko nigdy wcześniej nie było w naszej Poradni diagnozowane taka konsultacja jest obligatoryjna. Zapraszamy na taką konsultację  rodziców bez dziecka.

< 1 2 3 4 5 6 >
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,