Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim

Aktualności

Scenariusze zajęć reintegracyjnych

  Szanowni Państwo Dyrektorzy

          W związku z otrzymanym pismem KOG.552.184.2021.KM z dnia  18.05.2021r. z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie dotyczącym  „Harmonogramu działań w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego po powrocie do szkół” ETAP PIERWSZY informuję, że w naszej Poradni powołano dwa zespoły, które opracowały scenariusze zajęć reintegracyjnych dla klas I -  III i IV – VIII które mogą być wykorzystane przez nauczycieli – wychowawców oraz pedagogów zatrudnionych w Państwa szkołach. W/w scenariusze zostaną przesłane do szkół e-mail w terminie do 24.05.2021r.

          Jednocześnie  informuję, że w/w scenariusze dodatkowo zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej Poradni w zakładce  - Druki do pobrania – Scenariusz zajęć reintegracyjnych.

Wsparcie dla szkół

Szanowni Państwo Dyrektorzy

          W związku z otrzymanym pismem KOG.552.184.2021.KM z dnia  18.05.2021r. z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie dotyczącym  „Harmonogramu działań w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego po powrocie do szkół” ETAP PIERWSZY informuję, że nasza Poradnia w dniach od 07.06.2021r. do 18.06.2021r. zorganizuje warsztaty dla rodziców w zakresie wspierania uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach  związanych z sytuacją pandemiczną (1 spotkanie trwające do 2 godzin) na terenie Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Siedlcach, ul. 10 Lutego 63.

         W związku z powyższym proszę o przesłanie w terminie do 28.05.2021r. listy rodziców chętnych do udziału w warsztatach wraz z telefonami kontaktowymi. Jednocześnie informuję, że Poradnia zapewnia telefoniczne wsparcie psychologiczne dzieciom, młodzieży, rodzicom/opiekunom prawnym pod numerem telefonu 511-467-942.

Nieodpłatne świadczenia ustawowe

Plakat promujący dostępność i formy nieodpłatnych świadczeń ustawowych - zobacz

Informator promujący dostępność i formy nieodpłatnych świadczeń ustawowych - zobacz

Informator promujący dostępność i formy nieodpłatnych świadczeń ustawowych 2 - zobacz

Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2020 Starosty Siedleckiego z dnia 26 czerwca 2020 r. od dnia1 lipca 2020 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działające na obszarze powiatu siedleckiego wznawiają pracę w trybie stacjonarnym.

Zapisów na bezpłatne porady prawne można dokonywać:

Ogłoszenie

Szanowni Państwo

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stoku Lackim w okresie ferii zimowych nieprzerwanie funkcjonuje stacjonarnie zapewniając dzieciom i młodzieży oraz ich rodziców pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

Informujemy, że na bieżąco istnieje możliwość zapisu na konsultacje i diagnozy psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, z zakresu integracji sensorycznej oraz doradztwa zawodowego.

Zapisy pod numerem telefonu 25 633 08 60, 511 467 943 bądź bezpośrednio w sekretariacie Poradni.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, sekretariat Poradni czynny jest codziennie w godzinach 8.00 – 16.00

Zapraszamy

Awans zawodowy pracowników Poradni

 W Starostwie Powiatowym w Siedlcach Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski i Wicestarosta Małgorzata Cepek wręczyli Akty Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Nauczyciela Mianowanego dla czterech nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim. Przy wręczeniu Aktów nauczyciele złożyli ślubowanie. Gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej pracy !

 

Zdjęcia pochodzą ze strony Starostwa Powiatowego w Siedlcach

 

Przekazanie płynów do dezynfekcji

W związku ze wznowieniem działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim, aby zapewnić podopiecznym bezpieczne korzystanie z usług naszej placówki, Wicestarosta Siedlecki Małgorzata Cepek przekazała dzisiaj na ręce Dyrektora Poradni Mirosława Bieńka, płyny dezynfekujące otrzymane od Wojewody Mazowieckiego.

Zdjęcia pochodzą ze strony Starostwa Powiatowego w Siedlcach

Informacje dla rodziców

Informacje dla rodziców / prawnych opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach / diagnozach

stacjonarnych na terenie Powiatowej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Stoku Lackim 
 

ZOBACZ

 

< 1 2 3 4 5 6 ... 8 >
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,