Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim

Aktualności

Rozszerzenie oferty poradni

Miło nam poinformować, że w bieżącym roku szkolnym poszerzyliśmy ofertę poradni o prelekcje dotyczące wpływu nadmiernej cyfryzacji dzieci na ich rozwój mowy, intelektualny, emocjonalny i społeczny. Spotkania prowadzone były przez specjalistę neuropsychologii Joannę Stachowicz oraz neurologopedę Marzenę Nasiłowską.  Prelekcje były adresowane do rodziców dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli znajdujących się na terenie powiatu siedleckiego. W trakcie tych spotkań omawiane były zagadnienia związane z profilaktyką uzależnień oraz skutków używania wysokiej technologii przez dzieci w wieku przedszkolnym. Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony żłobków, przedszkoli oraz rodziców. Informujemy jednocześnie, że placówki zainteresowane powyższą tematyką mogą nadal zgłaszać swoje zapotrzebowania do sekretariatu poradni. Dziękujemy za dotychczasową aktywność i zapraszamy do dalszej współpracy.

Narada dyrektorów 2022

Dnia 5 października 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach odbyło się  spotkanie przedstawicieli Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim z dyrektorami szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu siedleckiego. W spotkaniu z ramienia Kuratorium Oświaty uczestniczyła wizytator Pani Mariola Ziętara. Starostwo Powiatowe reprezentowała wicestarosta Pani Małgorzata Cepek oraz inspektor Wydziału Rozwoju Pan Tomasz Płatkowski.

Podczas spotkania Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Pan Mirosław Bieniek zaprezentował sprawozdanie z działalności Poradni za I półrocze 2022r. Pracownikami Poradni oddelegowanymi w ramach tego spotkania były m.in.: psycholodzy: Pani Edyta Czapska – Komar oraz Pani Joanna Stachowicz, pedagodzy: Pani Dorota Jezierska, Pani Iwona Ostas oraz neurologopeda Pani Marzena Nasiłowska.

Specjaliści Poradni przedstawiali niezbędne informacje dotyczące: m.in.: wyjazdów w teren - oddelegowań pracowników Poradni na wniosek danej szkoły czy procedur wydawania opinii i orzeczeń, jak również dokumentacji medycznej z tym związanej. Przedstawiona została także pełna oferta Poradni dotycząca zajęć indywidualnych jak i grupowych  dla dzieci z terenu powiatu siedleckiego, możliwości zakupu nowego międzynarodowego narzędzia diagnostycznego -  ADOS-2 pozwalającego zbadać stopień nasilenia cech spektrum autyzmu. Ponadto omówiono różne aspekty związane z diagnozowaniem dzieci pod kątem dysleksji, dysgrafii i dysortografii. Na koniec spotkania poruszone zostały kwestie dotyczące afazji, rozpoznawania uczniów z afazją oraz szkoleniem dla nauczycieli związanym z w/w tematyką oraz organizacji prelekcji dla rodziców na terenie szkół dotyczącej „ Cyfryzacji dzieci i jej wpływ na rozwój poznawczy i mowy”. Ostatecznym punktem spotkania były indywidualne pytania  dyrektorów szkół skierowane do specjalistów Powiatowej Poradni.

Serdecznie dziękujemy dyrektorom szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu siedleckiego oraz wszystkim gościom za przybycie i uczestnictwo w spotkaniu.

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim - zobacz

Rada Szkoleniowa

11 maja 2022 roku na terenie poradni odbyło się szkolenie na temat : Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym. Szkolenie przeprowadziła p. Marta Baj Lieder. Szkolenie miało na celu zapoznanie się z przyczynami trudności pokarmowych u dzieci.

Jak wspierać i rozmawiać z dziećmi o wojnie w Ukrainie

Działania Poradni w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

 

Informacja na temat uruchomionych działań pomocowych dla szkół i placówek oświatowych - zobacz

 

Jak wspierać i rozmawiać z dziećmi o wojnie na Ukrainie - zobacz

 

Szkolenie "Holistyczne podejście do pacjenta"

1 grudnia na terenie Poradni przeprowadzono Radę Samokształceniową na temat holistycznego podejścia do pacjenta. Szkolenie poprowadziły terepeutki integracji sensorycznej: Milena Tymoszuk i Iwona Polańska. Szkolenie dotyczyło najnowszych narzędzi diagnostycznych i terapetycznych w zakresie Metody Integracji Sensorycznej oraz innych metod , które ściśle związane są z pracą logopedy, pedagoga, psychologa i fizjoterapeuty.

Pismo dotyczące organizacji nowego roku szkolnego 2021/22 w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim

Informacja Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - zobacz

< 1 2 3 4 5 6 ... 8 >
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,