Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim

Aktualności

Narada dyrektorów 2022

Dnia 5 października 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach odbyło się  spotkanie przedstawicieli Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim z dyrektorami szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu siedleckiego. W spotkaniu z ramienia Kuratorium Oświaty uczestniczyła wizytator Pani Mariola Ziętara. Starostwo Powiatowe reprezentowała wicestarosta Pani Małgorzata Cepek oraz inspektor Wydziału Rozwoju Pan Tomasz Płatkowski.

Podczas spotkania Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Pan Mirosław Bieniek zaprezentował sprawozdanie z działalności Poradni za I półrocze 2022r. Pracownikami Poradni oddelegowanymi w ramach tego spotkania były m.in.: psycholodzy: Pani Edyta Czapska – Komar oraz Pani Joanna Stachowicz, pedagodzy: Pani Dorota Jezierska, Pani Iwona Ostas oraz neurologopeda Pani Marzena Nasiłowska.

Specjaliści Poradni przedstawiali niezbędne informacje dotyczące: m.in.: wyjazdów w teren - oddelegowań pracowników Poradni na wniosek danej szkoły czy procedur wydawania opinii i orzeczeń, jak również dokumentacji medycznej z tym związanej. Przedstawiona została także pełna oferta Poradni dotycząca zajęć indywidualnych jak i grupowych  dla dzieci z terenu powiatu siedleckiego, możliwości zakupu nowego międzynarodowego narzędzia diagnostycznego -  ADOS-2 pozwalającego zbadać stopień nasilenia cech spektrum autyzmu. Ponadto omówiono różne aspekty związane z diagnozowaniem dzieci pod kątem dysleksji, dysgrafii i dysortografii. Na koniec spotkania poruszone zostały kwestie dotyczące afazji, rozpoznawania uczniów z afazją oraz szkoleniem dla nauczycieli związanym z w/w tematyką oraz organizacji prelekcji dla rodziców na terenie szkół dotyczącej „ Cyfryzacji dzieci i jej wpływ na rozwój poznawczy i mowy”. Ostatecznym punktem spotkania były indywidualne pytania  dyrektorów szkół skierowane do specjalistów Powiatowej Poradni.

Serdecznie dziękujemy dyrektorom szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu siedleckiego oraz wszystkim gościom za przybycie i uczestnictwo w spotkaniu.

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim - zobacz

Nabór na stanowisko psychologa

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim ogłasza nabór kandydatów na stanowisko psychologa. Szczegóły w załączniku - zobacz.

Rada Szkoleniowa

11 maja 2022 roku na terenie poradni odbyło się szkolenie na temat : Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym. Szkolenie przeprowadziła p. Marta Baj Lieder. Szkolenie miało na celu zapoznanie się z przyczynami trudności pokarmowych u dzieci.

Jak wspierać i rozmawiać z dziećmi o wojnie w Ukrainie

Działania Poradni w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

 

Informacja na temat uruchomionych działań pomocowych dla szkół i placówek oświatowych - zobacz

 

Jak wspierać i rozmawiać z dziećmi o wojnie na Ukrainie - zobacz

 

Szkolenie "Holistyczne podejście do pacjenta"

1 grudnia na terenie Poradni przeprowadzono Radę Samokształceniową na temat holistycznego podejścia do pacjenta. Szkolenie poprowadziły terepeutki integracji sensorycznej: Milena Tymoszuk i Iwona Polańska. Szkolenie dotyczyło najnowszych narzędzi diagnostycznych i terapetycznych w zakresie Metody Integracji Sensorycznej oraz innych metod , które ściśle związane są z pracą logopedy, pedagoga, psychologa i fizjoterapeuty.

Pismo dotyczące organizacji nowego roku szkolnego 2021/22 w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim

Informacja Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - zobacz

1 2 3 4 5 6 7 >
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,